ЗНО

Новини

  ГОТУЙСЯ ДО ЗНО

   Підготовка до ЗНО: zno.osvita.ua

   • українська мова і література
   • історія України
   • математика
   • біологія
   • географія
   • фізика
   • хімія
   • англійська мова
   • іспанська мова
   • німецька мова
   • французька мова
   Зміст сертіфікаційніх робіт відповідатіме програмам зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених наказами Міністерства освіти и науки України від 26 червня 2018 року №696, від 20 грудня 2018 року № 1 426.
   Переклад завдання сертіфікаційніх робіт з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії здійснюватіметься крімськотатарською, молдовський, польською, російською, румунський та угорський мовами.
   Наказом Міністерства освіти и науки України від 9 липня 2019 року № 947 Затверджено календарний план подготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.
   ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ У ФОРМІ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

   Результати зовнішнього оцінювання із трьох навчальних предметів зараховуються як результати державної підсумкової атестації (за шкалою 1–12 балів) за освітній рівень повної загальної середньої освіти  для учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти:

   · українська мова і література (частина з української мови) (обов’язково);
   · математика або історія України (період ХХ — початок ХХІ століття) (на вибір випускника);
   · один з предметів із запропонованого вище переліку (на вибір випускника).

   Учням, які виберуть для проходження державної підсумкової атестації іноземну мову, результат за ЗНО буде зараховано як результат за ДПА (за шкалою 1–12 балів), залежно від рівня, на якому вони цю мову вивчали:

   · для тих, хто вивчав мову на профільному рівні, оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань рівня стандарту та профільного рівня;
   · для тих, хто вивчав мову на рівні стандарту, оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань рівня стандарту.

    

   ВСТУП

    

   Відповідно до проекту Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, 2020 року під час вступу до вишу зараховуватимуть результати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів, крім іноземних мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018, 2019 та 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

   ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ

    

   Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року триватиме з 03 лютого до 24 березня. Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники закладів освіти можуть надсилати до 17 березня 2020 року.
   Щоб успішно зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, необхідно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його до регіонального центру.
   Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою спеціального сервісу «Зареєструватися». Зауважте, що одним з перших кроків є обрання категорії особи.

   Якщо ви у 2020 році завершуєте навчання в закладі загальної середньої освіти (школа, гімназія, ліцей тощо) – ваша категорія «Випускник закладу загальної середньої освіти 2020 року».
   Якщо ви є учнем (студентом, слухачем) закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобуваєте в поточному році повну загальну середню освіту, – ваша категорія «Учень (слухач) закладу професійної (професійно-технічної) освіти».

   Якщо ви є студентом закладу вищої освіти (коледж) і здобуваєте в поточному році повну загальну середню освіту, – ваша категорія «Студент закладу вищої освіти».

   Якщо ви вже маєте атестат (здобули повну загальну середню освіту в попередні роки), незалежно від того, де ви навчаєтеся зараз (чи продовжуєте навчатися), – ваша категорія «Випускник минулих років».
   Якщо ви навчаєтесь у закордонному закладі освіти та здобуваєте в поточному році повну загальну середню освіту, – ваша категорія «Випускник, який здобуде в 2020 році повну загальну середню освіту в закордонному закладі освіти».

     

   ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

    

   Права на обов’язки учасників зовнішнього незалежного оцінювання визначено 
   Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти
   1. Учасник зовнішнього незалежного оцінювання має право на:
   1) доступ до інформації про:
   · програми зовнішнього оцінювання;
   · форми завдань сертифікаційних робіт;
   · строки та порядок проведення зовнішнього оцінювання;
   · час і місце проведення зовнішнього оцінювання;
   · використання в пунктах зовнішнього оцінювання технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням зовнішнього оцінювання;
   · порядок визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів зовнішнього оцінювання;
   2) виконання сертифікаційних робіт, розроблених згідно з програмами зовнішнього оцінювання, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України;
   3) проходження зовнішнього оцінювання з установленої Міністерством освіти і науки України кількості навчальних предметів;
   4) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання;
   5) безпечні умови під час проходження зовнішнього оцінювання;
   6) отримання безкоштовної медичної допомоги в пункті зовнішнього оцінювання (у разі потреби);
   7) оскарження процедури проведення та результатів зовнішнього оцінювання (апеляцію);
   8) ознайомлення зі своєю сертифікаційною роботою після оголошення результатів зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета, отримання засвідченої копії такої роботи.
   2. Учасник зовнішнього оцінювання зобов’язаний:
   1) ознайомитися Порядком, дотримуватися його вимог;
   2) своєчасно прибути до пункту зовнішнього оцінювання із сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання і документом, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні (серія (за наявності) та номер якого вказані в Сертифікаті);
   3) ввічливо ставитися до учасників зовнішнього оцінювання і працівників пункту зовнішнього оцінювання;
   4) виконувати вказівки та вимоги працівників пункту зовнішнього оцінювання щодо процедури проходження зовнішнього оцінювання;
   5) після завершення часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи, повернути матеріали зовнішнього оцінювання (крім зошита із завданнями сертифікаційної роботи) працівникам пункту зовнішнього оцінювання;
   6) виконувати сертифікаційну роботу на робочому місці, визначеному Українським центром;
   7) виконувати та оформляти сертифікаційну роботу згідно з правилами, зазначеними в зошиті із завданнями;
   8) до виходу з пункту зовнішнього оцінювання надати уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти (далі – уповноважена особа Українського центру) Сертифікат для проставляння відмітки про проходження зовнішнього оцінювання.
   3. Учаснику зовнішнього оцінювання забороняється:
   1) приносити до пункту зовнішнього оцінювання небезпечні предмети або речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;
   2) використовувати в пункті зовнішнього оцінювання та мати при собі або на своєму робочому місці протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту зовнішнього оцінювання до початку виконання роботи);
   3) протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи:
   · заважати іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати роботу;
   · спілкуватися в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання під час виконання сертифікаційної роботи;
   · списувати відповіді на завдання сертифікаційної роботи в іншого учасника зовнішнього оцінювання;
   · виносити за межі аудиторії зошити із завданнями сертифікаційної роботи, їх окремі аркуші, бланки відповідей;
   4) псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт зовнішнього оцінювання, чи майно осіб, які перебувають у такому пункті;
   5) персоналізувати сертифікаційну роботу.
   4. У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених підпунктами 3, 4 пункту 2, підпунктами 1 – 4 пункту 3, учасник зовнішнього оцінювання за вимогою осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання, має повернути їм матеріали зовнішнього оцінювання та залишити пункт зовнішнього оцінювання.