Студентський гуртожиток

Виховна робота в гуртожитку Тилігульського аграрного фахового коледжу проводиться згідно з планами і спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту».

В коледжу розроблено і затверджено директором Положення про студентський гуртожиток і правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках, які введені в дію і стали важливими документами, дотримання яких суттєво позначилось на роботі в гуртожитку та виховній ситуації у них.

Метою виховної роботи гуртожитку є створення умов для соціалізації студентської молоді, а основними завданнями є формування колективу студентів, використовуючи різноманітні напрямки, форми та методи виховної роботи; сприяння розвитку системи студентського самоврядування; залучення студентів до суспільно-корисної роботи, сприяння їх самоутвердженню та самореалізації; постійно створювати в гуртожитку необхідні побутові умови для проживання студентів та організовувати їх дозвілля.

З метою забезпечення належного естетичного стану гуртожитку та дотримання студентами правил проживання дирекцією закріплені за групами куратори, студенти яких проживають в гуртожитках, і які періодично відвідують їх, ведуть виховні бесіди, допомагають їм порадами щодо оформлення житла, здійснюють контроль за підтриманням належного санітарного стану.

Для забезпечення правопорядку в гуртожитку та на території організовано чергування викладачів та адміністрації, а також видано ряд наказів з питань боротьби з вживанням спиртних напоїв, тютюнопалінням та іншими негативними проявами.

Виховання студентів не можна розглядати лише як вплив на них вихователів. Процес виховання має двобічний характер. У ньому активно взаємодіють вихователі та вихованці.
Важливим фактором у виховній роботі є правильні взаємовідносини вихователя і студента, які базуються на взаємній повазі. Він радиться із студентами, обговорює з ними проблеми, розкриває перспективи їхнього зростання, тобто створює атмосферу довір'я, викликає студентів на відверту розмову. Основними методами виховної роботи в гуртожитках є метод переконання, метод стимулювання, метод оцінки та самооцінки.

Основними формами виховної роботи в гуртожитку є організаційна (групова; індивідуальна), пізнавальна (вікторини, диспути, конкурси) та моральна (круглі столи, акції милосердя, літературно-музичні вечори).
В Тилігульському аграрному фаховому коледжі діє один гуртожиток. Вихователі гуртожитку проводять роботу виховну, роботу по дотриманню санітарно-гігієнічних умов, контролюють роботу наявності матеріальної бази, забезпечують належність і контролюють недоліки житлово-побутових умов, а також проводять роботу по дозвіллю студентів.

Головним керуючим центром самоврядування в гуртожитку є його актив – Рада гуртожитку, яка була обрана на початку нового навчального року на загальних зборах мешканців гуртожитку. До складу Ради входять: голова Ради (староста)- Васельян Олексій Віталійович, зам. голови- Стороженко Вікторія, члени санітарно-побутового сектору- Мудрак Алла, спортивно-масового сектору- Пономаренко Давід, навчального, культурно-масового сектору- Кулик Альона, редколегія- Губій Тетяна. Контролюють роботу Ради вихователі, комендант, заступник з виховної роботи, профком, дирекція. Робота Ради здійснюється у відповідності з місячним планом виховної роботи, збираючись раз на місяць.
На засіданнях розглядаються такі питання: поведінка студентів-правопорушників; організація культурно-масових заходів; питання озеленення гуртожитку; конкурс «Краща кімната» санітарно-гігієнічні умови; рейди та підсумками перевірок; привітання мешканців з Днем народження і багато інших питань громадського співіснування.

Культурно-масовий сектор допомагає організувати дозвілля та розширювати кругозір студентів. Проводяться вечори відпочинку з іграми, конкурсами такі як: «Вечір знайомств», «День студента», «День сміху», «Міс гуртожитку», «Старий-новий рік».

Проводяться бесіди, лекції, диспути на різні теми: «Культура мовлення в технікумі, гуртожитку та громадських місцях», «Ким я бачу себе у майбутньому», «Будьте добрими та чуйними», «Лишити добру пам’ять – людська святиня», «Зберегти природу – зберегти людство», «Стосунки у рордині», «Який птах, таке й гніздо», «Що означає слово гуртожиток», «Охорона та захист студентства», «Як утримувати кімнату у зразковому стані». Запрошуються для проведення лекцій та диспутів представники Центру здоров’я, соціальних служб для молоді, Центру планування сім’ї, служби у справах неповнолітніх, Управління соц захисту населення, управління національної поліції у Березівському районі.
Навчальний сектор гуртожитку регулярно контролює самопідготовку студентів, спізнення на заняття, забезпечує умови для навчання.

Редколегією випускаються стінні газети: новорічна газета, до 8 березня, 1 квітня, куточки поверхів, оформляються листівки для привітання з Днем народження мешканців та працівників гуртожитку.
З метою підтримання санітарного порядку призначаються чергові по гуртожитку та на поверхах, проводяться санітарні рейди комісією у складі Ради гуртожитку. Проводяться бесіди: «Обов’язки чергового та сумлінне їх виконання», «Культура поведінки», «Як дотримуватись правил особистої гігієни в умовах гуртожитку».

В гуртожитках проводиться змагання на «Кращу кімнату». Підсумки цього огляду проводяться щотижня, а в кінці навчального року визначається «Краща кімната року».

Спортивно-масовий сектор організовує змагання з волейболу (заняття 2 рази на тиждень у спортивному залі коледжу та на спортивному майданчику), футболу, тенісу, ампреслінг і шашок.
Гуртожиток оснащений стіннівками, стендами: внутрішній розпорядок в гуртожитку, привітання з Днем народження, санітарний стан кімнат з оцінками. Є куточок відпочинку та дозвілля студентів.
Особливі зусилля вихователі у своїй роботі надають питанням виховання у студентів доброти, чуйності, високої моралі, милосердя, охайності.

Виховні методи спрямовані на те, щоб формувати людину, готову до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української держави, людської гідності, любові до рідної землі, формування мовної культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина України, розвиток моральних почуттів, профілактика та боротьба з алкогольною, наркотичною, тютюновою залежністю, формування людини теоретично і практично підготовленими до самостійного життя.

Отже, першочерговим завданням в гуртожитку є формування дружного колективу, а це – довготривалий і складний процес, котрий здійснюється через повсякденну роботу.