Атестація педагогічних працівників коледжу

  Методична робота

  Методичний кабінет Петрівського аграрного коледжу є центром методичної роботи де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів.

  Основними функціями методичного кабінету є:

  • створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позааудиторних заходів;
  • проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;
  • надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам навчального закладу у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;
  • узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;
  • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.

  Основні завдання:
  - допомога керівникам і педагогам у підвищенні якості освітнього процесу в навчальному закладі;
  - організація використання у освітньому процесі передового педагогічного досвіду;
  -  організація та проведення заходів з підвищення педагогічної та методичної кваліфікації педагогічних працівників.
  Зміст діяльності:

  • організація семінарів з обміну педагогічним досвідом працівників навчального закладу;
  • організація лекцій на педагогічні і технологічні теми;
  • організація та проведення методичних виставок і конкурсів;
  • організація педагогічних практикумів, "Школи оволодіння методикою сучасного заняття", «Школа викладача - початківця»;
  • організація педагогічних читань, науково-практичних конференцій;
  • організація педагогічних консультацій для викладачів;
  • створення довідково-інформаційного фонду;
  • забезпечення педагогічних працівників науково-педагогічної інформацією;організація конференцій за підсумками методичної роботи в навчальному закладі;
  • організація зустрічей працівників навчального закладу з майстрами педагогічної праці та науковими працівниками.

  Система науково-методичної роботи навчального закладу покликана:


  • розвивати та оновлювати зміст навчання;
  • задовольняти інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні фахового рівня;
  • удосконалювати навчально-виховний процес;
  • впроваджувати інноваційні педагогічні та виробничі технології у навчальний процес.

  Методична робота в коледжі спрямована:

  • на сприяння удосконалення навчально-виховного процесу, програмно-методичного оновлення, запровадженню інноваційних форм і методів діяльності, підвищення майстерності педагогічних працівників;
  • залучення педагогів до творчої діяльності;
  • дослідно-експериментальної роботи;
  • формування нових підходів щодо організації методичної роботи.

  Форми роботи методичного кабінету:

  • Масові - конференції, семінари, педагогічні ради, анкетування;
  • Групові - відкриті заняття, виховні заходи, виїзд до інших навчальних закладів;
  • Індивідуальні - робота з молодими викладачами, кураторами-початківцями, співбесіди, консультації.