Підрозділ сприяння працевлаштуванню студентів Тилігульського фахового аграрного коледжу

Основними завданнями підрозділу є:

1. Сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;
2. Проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад;
3. Налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для студентів і випускників;
4. Забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
5. Інформування студентів і випускників коледжу про вакантні місця в установах та організаціях;
6. Здійснення спільно з державною службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання.
7. Подання державній службі зайнятості населення за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається не вирішеним, відомостей про нього (за його згодою) та здійснення спільних з державною службою зайнятості населення дій, направлених на пошук першого робочого місця.

Основними функціями підрозділу є:

1. Співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій;
2. Налагодження ділових стосунків коледжу з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;
3. Запровадження зворотного зв'язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;
4. Вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці, надання відповідних пропозицій керівництву коледжу;
5. Співпраця з іншими підприємствами з питань працевлаштування студентів та випускників;
6. Створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до підрозділу щодо працевлаштування, накопичення банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників.
Надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи;
7. Організація роз'яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;
 8. Надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення його на сайті коледжу;
9. Організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (дні кар'єри, круглі столи, семінари - практикуми, науково - практичні конференції, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей з кращими випускниками вищих навчальних закладів тощо);
10. Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар'єрного зростання;
11. Планування і координація роботи коледжу щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у вільний від навчання час;
12. Створення студентського трудового загону, та здійснення пошуку місця роботи для студентських трудових загонів (бригад), молодіжних об'єднань та сприяння ефективнішій організації їх роботи;
13. Інформування коледжу, навчальної частини про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;
14. Надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;
15. Налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування;
16. Залучення підприємств, установ та організацій (роботодавців) до благодійної діяльності.