Про коледж

Тилігульський аграрний фаховий коледж
— один з найстарі­ших сільськогосподар­ських навчальних закладів України
Контингент студентів становить 581 чоловік, у тому числі на стаціонарному навчанні — 341, на заочному навчанні — 240. Навчальний процес здійснюється з урахуван­ням інноваційних технологій навчання та орієн­тується на формування гармонійно роз­виненої особистості.
Тилігульський аграрний фаховий коледж є вищим закладом освіти І рівня акредитації, який здійснює освітню кваліфікаційну дія­льність з метою задоволення освітніх потреб суспільства.
Основним завданням коледжу є підготовка висококва­ліфікованих спеціалістів сільського гос­подарства. У технікумі існує п'ять спеціальностей:
Професія агронома
справді актуальна!
Професія агронома – це найперспективніша та дуже творча спеціальність, яка вимагає знань фахівця зі здоров`я рослин, фізіолога, землероба, агрохіміка, мікробіолога, селекціонера.

Агроном планує, організовує, удосконалює діяльність усього сільськогосподарського підприємства. Сучасні агрономи – це СІТІ-фермери, які вирощують мікрогрін на вертикальніх фермах, даху або балконі в умовах мегаполісу.
Якщо узагальнити всі обов’язки агронома, то його завдання нагодувати населення планети, яке рік за роком тільки зростає. Дуже важливо, що навчання за спеціальністю «Агрономія» є основою для відкриття власної справи.

Лікар ветеринарної медицини

Фахівець підготовлений для забезпечення охорони здоров’я та соціальної допомоги, ветеринарної діяльності.
Фахівець підготовлений для забезпечення організації землевпорядних робіт на рівні техніка-землевпорядника; ведення чіткого обліку земель, контролю за використанням земель різного призначення.

Агроінженерія – це молода перспективна спеціальність
Професія агроінженер приносить фінансову стабільність , задоволення від вирішення нестандартних умов, де потрібно розробляти план дій з появою проблеми, використовуючи методи моделювання та прогнозування.
Професія технолога

Фахівець підготовлений для забезпечення організації з виробництва і переробки продукції тваринництва.

Первинні посади, що може обіймати фахівець:

  • технологія по вирощуванні культур у поєднанні з тваринництвом
  • керуючий фермою
  • технолог приватного сільськогосподарського підприємства
  • обліковець на сільськогосподарському підприємстві
  • технолог-лаборант
  • технолог з переробки м'яса

Керівництво коледжу