Спеціальність 208 Агроінженерія

Освітня кваліфікація Фаховий молодший бакалавр з агроінженерії


Механік
від грецького μηχανη - механ - "інструмент; будівництво»


Інженер-механік (від латинського ingenium - талант, обдарованість, і mēchanicus - механік) - технічний або технологічний фахівець з вищою освітою, який застосовує набуті знання до проектування, проектування, моделювання та експлуатації машин, апаратів і технічного обладнання в різних галузях сільського господарства і технічного виробництва.

Першою з інженерів була механіка; вони розробили і зібрали різні машини і механізми, в яких використовували принципи і закони механіки.


Механік – фахівець в області механічної науки або прикладної механіки (розробка, виробництво, технічна експлуатація механічних систем і пристроїв)

Механік - кваліфікований працівник з фаховою передвищою освітою і займається технічним обслуговуванням, ремонтом технічних засобів (не обов'язково пов'язаних з механізмами), наприклад: автомеханік, авіамеханік і так даліІнженер-механік може розуміти сучасні методики і технології, застосовувати інженерні методи для вирішення завдань проектування; вміє організовувати прибуткове виробництво в галузі, в якій воно безпосередньо працює.


Призначення фахівця
Фахівець підготовлений для забезпечення експлуатації
та ремонту машин і обладанняня агропромислового виробництва.
Первинні посади, що може обіймати фахівець:
  • завідувач машинного двору
  • завідувач ремонтної майстерні
  • завідувач автомобільного парку
  • механік підприємства
  • механік дільниці
  • механік з механізації трудомістких процесів
  • механік автомобільного гаража
  • інспектор з охорони праці
Кваліфікація: “Технік-механік”