ЗНО

Мотиваційний лист

Колеги! Зверніть увагу, що всі вступники писатимуть до ЗВО мотиваційний лист! Ось коротко про нього:Що таке мотиваційний лист і навіщо він потрібен?
Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником до закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму. Підготовка такого листа вимагає детального дослідження вступником загального академічного середовища університету та різних освітніх програм.
Такий лист має подвійну цінність. З одного боку, він дещо збільшує конкурсний бал, і це може бути важливим аргументом при вступі. За однакових балів ЗНО заклади освіти зможуть надати перевагу найбільш вмотивованим абітурієнтам. З іншого боку, пишучи мотиваційний лист, вступник отримує додаткову можливість обміркувати та аргументувати своє рішення, утвердитись у своєму переконанні вступити на відповідну освітню програму або змінити свою думку.
Тож, як справедливо наголосила колишній міністр освіти Ганна Новосад: «Мотиваційний лист матиме невелику вагу, тобто він не буде критично можливим при обчислені бала під час вступу. Проте, все-таки це та новація, яка, на нашу думку, надасть можливість університетам обирати кращих студентів, а самим абітурієнтам думати, навіщо їм той чи інший заклад освіти».
Мотиваційні листи мають як прихильників, так і противників. Народний депутат Інна Совсун у коментарі BBC News Україна зауважила: «Як ми будемо знати, що мотиваційний лист написав дійсно студент, а не якась спеціально найнята компанія? В умовах високої конкуренції навіть один бал за мотиваційний лист може бути дуже важливим, а те, хто ці листи писатиме і як їх будуть оцінювати, під великим питанням».
Практика подання мотиваційних листів при вступі є новою для України, тож виникає питання про те, як саме повинні писатись мотиваційні листи, якою має бути їхня структура та зміст.
Як написати хороший мотиваційний лист для вступу до університету?
На сайті Motivation-letter.com пропонується дотримуватись 5-ти порад для того, щоб написати хороший мотиваційний лист:
1. Пізнайте себе. Для написання хорошого мотиваційного листа потрібно добре обміркувати та зрозуміти для самого себе, чому ви зацікавлені в цьому конкретному коледжі, університеті чи освітній програмі. Запишіть щонайменше п’ять унікальних рис, здібностей чи властивостей, завдяки яким ви виділяєтесь серед усіх інших. Оберіть лише ті, які ви збираєтесь використати у своєму листі, щоб довести приймальній комісії, що ви є цінним кандидатом.
2. Дослідіть предмет. Оберіть університет, освітню програму та курс, для вступу на які ви претендуєте. Дослідіть їх якомога глибше. Дізнайтеся деталі, такі як місія, бачення та девіз університету (факультету) або навіть результати навчання, яких ви повинні досягнути для отримання освітнього ступеня. Ви пройдете довгий шлях до того, коли почнете складати мотиваційний лист. Чим конкретнішими і більш орієнтованими на деталі ви будете у своєму листі, тим краще. Також подивіться приклади мотиваційних листів в Інтернеті.
3. Зробіть перший проект. Це важлива частина процесу оформлення вашого листа. У деяких випадках потрібно приблизно 3-4 чернетки, щоб написати мотиваційний лист. У кожному проекті слід почати із запису основних ідей та роботи над окремими розділами.
4. Перечитайте лист і перевірте, що ви відповіли на усі важливі запитання. Хто ви та для чого звертаєтесь? Як ви дізналися про університет / освітню програму / курс? Чому ви хочете навчатися в університеті / освітній програмі / на курсі? Що робить вас найкращим кандидатом, якого можна прийняти? Підсумуйте, яка саме кваліфікація, життєвий досвід, досвід роботи та особисті якості підготували вас до навчання в університеті / на освітній програмі ступеня / курсі.
5. Завершіть лист. Переконайтеся, що ваш лист поміщається на одну сторінку, написаний правильним шрифтом і ви перевірили правопис та граматику. Дайте його прочитати декільком людям для ознайомлення й коментарів. Це справді допомагає.
Мотиваційний лист – це ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до університету / на освітню програму / курс. Зробіть свій лист яскравим особистим описом вашого унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому ви хочете, щоб вас прийняли.
Корисну інформацію, що стосується підготовки мотиваційного листа можна також знайти у статті Як написати ефективний мотиваційний лист?
Які вимоги ставляться до мотиваційних листів?
Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта, тож у зарубіжних вишах, зазвичай, не встановлюється якихось уніфікованих вимог щодо його структури та змісту. Однак заклади вищої освіти можуть публікувати на сайті зразки мотиваційних листів та правила їхнього оформлення (наприклад, щодо структури листа, його обсягу). Тому вступник заздалегідь повинен ознайомитись із сайтом обраного ним університету та підготувати лист відповідно до таких вимог і правил.
Разом з цим, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:
зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і використання найменшого числа слів заощадить дорогоцінний час зайнятої людини. Тільки важливі деталі, факти, цифри;
чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значимі аспекти проблеми. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію;
неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, але стриманість, розважливість, серйозність, практичність — обов’язкові;
простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;
неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.
Якою має бути структура мотиваційного листа?
Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.
«Шапка» - частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується у правому верхньому куті листа.
Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Василю Михайловичу!»). Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.
Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме цей університет і як, на його думку, навчання в університеті сприятиме його професійному розвитку і зростанню.
В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання. Дивлячись на академічні та соціальні здобутки, здібності вступників.