Наші новини

Презентація спеціальності 204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Презентація спеціальності 204 "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва"
Петрівський аграрний коледж перейменовано в Тилігульський аграрний фаховий коледж.

Призначення фахівця

Фахівець підготовлений для забезпечення організації з виробництва і переробки продукції тваринництва.

Первинні посади, що може обіймати фахівець:

 • технологія по вирощуванні культур у поєднанні з тваринництвом
 • керуючий фермою
 • технолог приватного сільськогосподарського підприємства
 • обліковець на сільськогосподарському підприємстві
 • технолог-лаборант
 • технолог з переробки м'яса

Фахівець ЗНАТИМЕ
 • закони, постанови. накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
 • прийоми і методи впровадження новітніх технологій в виробництві і переробки продукції тваринництва;
 • методи зоотехнічного аналізу і способи оцінки поживності;
 • методи оцінки екстер'єру і конституції у різних видів сільськогосподарських тварин ;
 • форми виробничого та племінного обліку і звітності;
 • знати комплекс операцій із забою, переробки туш тварин;
 • форми відповідної документації на відправку продукції тваринництва на переробку;
 • основні положення стандартизації;
 • економіку галузі, підприємства, основи планування та управління, економічні методи господарювання;
 • основи правознавства та управлінської діяльності;
 • правила охорони та безпеки життєдіяльності.

Фахівець ВМІТИМЕ
 • аналізувати кормову базу і забезпеченість тварин кормами, складати зелений конвеєр;
 • складати, аналізувати раціони, вести контроль за повноцінністю годівлі тварин;
 • організовувати стійлове і пасовищне утримання тварин, організовувати і обладнувати літні табори;
 • складати план парувань та одержання приплоду сільськогосподарських тварин;
 • заповнювати форми виробничого та племінного обліку і звітності;
 • планувати й аналізувати виробництво тваринницької продукції на фермі, здійснювати її реалізацію;
 • забезпечувати ефективне використання машин і обладнання, володіти технікою машинного доїння;
 • нараховувати заробітну плату працівникам тваринництва;
 • визначати види тварин, напрями продуктивності, породи тварин, категорії вгодованності згідно з діючими стандартами;
 • оцінювати якість молока і кисломолочних продуктів;
 • визначати якість обробки сировини на окремих етапах виробництва і якість готової продукції згідно з вимогами стандартів і іншої нормативно-технічної документації;
 • проводити оцінку якості тваринницької продукції.