Наші новини

Презентація спеціальності "Агроінженерія"Агроінженерія – це молода перспективна спеціальність.
Професія агроінженер приносить фінансову стабільність , задоволення від вирішення нестандартних умов, де потрібно розробляти план дій з появою проблеми, використовуючи методи моделювання та прогнозування.

Призначення фахівця

Фахівець підготовлений для забезпечення експлуатації

та ремонту машин і обладанняня агропромислового виробництва.

Первинні посади, що може обіймати фахівець:

 • завідувач машинного двору
 • завідувач ремонтної майстерні
 • завідувач автомобільного парку
 • механік підприємства
 • механік дільниці
 • механік з механізації трудомістких процесів
 • механік автомобільного гаража
 • інспектор з охорони праці

Кваліфікація: “Технік-механік”


Фахівець ЗНАТИМЕ
 • закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
 • прийоми і методи впровадження новітніх технологій в галузях рослинництва, тваринництва, переробки сільськогосподарської продукції;
 • призначення, конструкцію, технологічні процеси роботи, параметри машин і механізмів, їх застосування у сільськогосподарському виробництві;
 • шляхи забезпечення ефективного використання техніки і обладнання, методику підвищення їх надійності;
 • організаційно-технічні заходи щодо раціонального використання паливно- мастильних матеріалів, технічних рідин, електричної енергії, а також методи бережливого використання навколишнього середовища;
 • основні положення стандартизації, взаємозамінності деталей і агрегатів, вимоги до oформлення конструкторської та технічної документації;
 • економіку галузі, підприємства, основи планування та управління сільськогосподарським
 • виробництвом, економічні методи господарювання;
 • основи правознавства та управлінської діяльності;
 • правила безпеки дорожнього руху, стандарти і правила охорони праці життєдіяльності.

Фахівець ВМІТИМЕ
 • аналізувати і оцінювати стан експлуатації і використання машин і обладнання агропромислового виробництва, використання енергетичних та матеріальних ресурсів, стан організації і технологію робіт, якість робіт, стан охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • діагностувати деталі, спряження, складальні одиниці та машини;
 • проектувати технологічні процеси, організовувати виконання робіт та конструювання;
 • планувати механізовані роботи в рослинництві і тваринництві, ремонтній майстерні, пункти
 • технічного обслуговування, в гаражі;
 • організовувати роботу виробничих підрозділів, роботу щодо охорони праці, раціоналізаторську та винахідницьку роботу, роботу з кадрами;
 • виконувати роботи, пов’язані з технологічними процесами;
 • складати і оформляти обліково-технічну, звітну та іншу документацію;
 • здійснювати оперативний контроль за якістю робіт, експлуатацією техніки, обладнання та устаткування;
 • використовувати електронно-обчислювальну техніку